Skip to main content

Chính sách đối tác

Chia sẻ lợi ích và ưu thế với đối tác để cùng nhau hướng tới thành công là mục tiêu phát triển lâu dài của Vinno.

Bạn có thể hợp tác với Vinno ?

 • Các đơn vị tư vấn về quy trình ISO và quản lý doanh nghiệp.
 • Các hiệp hội / câu lạc bộ doanh nghiệp.
 • Các ngân hàng, công ty tư vấn giải pháp tài chính.
 • Các trung tâm đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp.
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
 • Các cá nhân đang tư vấn và kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hình thức hợp tác

 • Đối tác truyền thông giới thiệu sản phẩm.
 • Đối tác đào tạo.
 • Cộng tác viên giới thiệu sản phẩm uy tín, chất lượng tới khách hàng.

Lợi ích hợp tác

 • Chiết khấu lên đến 30% giá sản phẩm.
 • Tham gia các chương trình liên kết bán hàng: khuyến mãi bằng sản phẩm / dịch vụ.
 • Hoàn thiện chuỗi sản phẩm / dịch vụ mà mình cung cấp.
 • Được gửi các yêu cầu tư vấn và hỗ trợ miễn phí về các vấn đề liên quan đến CNTT thông qua website www.HoTro24.com.
 • Mở rộng mạng lưới truyền thông: trao đổi banner, trao đổi liên kết qua email / website, tham gia vào các sự kiện truyền thông của đối tác.
 • Được tư vấn và đào tạo các kỹ năng ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Được Vinno cử chuyên viên tham gia vào các dự án liên quan tới CNTT của đối tác.
 • Được sử dụng miễn phí một số sản phẩm của Vinno.

Điều kiện hợp tác

 • Đối tác truyền thông: là doanh nghiệp hoặc tổ chức đang kinh doanh và hoạt động theo luật pháp.
 • Đối tác đào tạo: có kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp.
 • Cộng tác viên giới thiệu sản phẩm: có kiến thức và uy tín trong việc cung cấp các sản phẩm & dịch vụ cho doanh nghiệp.

Quy trình đăng ký thông tin đối tác

 • B1: Đăng ký thông tin đối tác qua website www.vtranet.com.
 • B2: Ký biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng đối tác (download mẫu hợp đồng).
 • B3: Cả 2 bên thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của đối tác.