Skip to main content

Tổng quan về phần mềm quản lý doanh nghiệp Vtranet

Tổng quan về phần mềm quản lý doanh nghiệp Vtranet

Vtranet giúp doanh nghiệp làm việc thông minh hơn

Nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp

 • Vtranet giúp tăng năng lực quản lý bằng cách kết nối và chia sẻ thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.
 • Với Vtranet, nhà quản lý có thể đưa ra quyết định nhanh nhất thông qua những báo cáo điện tử được cập nhật đến từng phút.

Làm việc từ xa mọi lúc - mọi nơi

 • Vtranet là một ứng dụng web hoạt động trên cả 2 môi trường mạng LAN và mạng INTERNET.
 • Cho phép truy cập và làm việc từ xa thông qua laptop, máy tính bảng và thậm chí là cả smartphone.

Thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp

 • Có thể thêm / bớt nghiệp vụ theo yêu cầu.
 • Cho phép biến đổi để thích nghi với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Đơn vị cung cấp uy tin và giàu kinh nghiệm

 • Được phát triển bởi công ty phần mềm Vinno thành lập năm 2009 với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho hơn 500 khách hàng.
 • Dịch vụ hỗ trợ và bảo hành chuyên nghiệp 24/7
  Hỗ trợ qua điện thoại (đối với các trường hợp khẩn cấp)
  Hỗ trợ qua email
  Hỗ trợ qua website www.hotro24.com

Xem video về phần mềm