Skip to main content

Ban quản lý dự án Viettel

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Ban quản lý dự án Viettel

Địa chỉ: 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm

Điện thoại: 

0462 692 007

Website: 

http://www.viettel.com.vn/
Thông tin dự án

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý tài liệu ISO