Skip to main content

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP - IDMEA

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP - IDMEA

Địa chỉ: 

Số 4 - Lô 2 - Khu công nghiệp Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Điện thoại: 

(84-4) 62962032

Website: 

http://idmea.com/
Thông tin dự án

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự