Skip to main content

Trung tâm phát triển cộng đồng CDC ĐakLak

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trung tâm phát triển cộng đồng CDC ĐakLak

Địa chỉ: 

32 Tản Đà, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam

Điện thoại: 

+84 500 397 33 88

Website: 

http://www.cdc.org.vn/
Thông tin dự án

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự