Skip to main content

Bất động sản Tân Long

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Bất động sản Tân Long

Địa chỉ: 

Tầng 5 và 6 MoonLight Building, 107 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 

(84 - 4) 3719 9864

Website: 

www.bdstanlong.com
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Quản lý nội bộ doanh nghiệp - sàn bất động sản

Lĩnh vực: 

Bất động sản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

50 người dùng tại 3 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Bất động sản Quản lý Nhu cầu mua/ thuê Quản lý chủ nhà Quản lý Hợp đồng thuê/mua