Skip to main content

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

Địa chỉ: 

55 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 

022 3854 839
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Sản xuất, kinh doanh nước sạch

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Địa điểm triển khai: 

Sơn La

Quy mô triển khai: 

50 - 100 người dùng tại văn phòng công ty và trên 13 xí nghiệp

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự