Skip to main content

Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT

Địa chỉ: 

Nhà 47, Lô 5 Khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 

04.3634.1933

Website: 

www.vinacert.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

VinaCert hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chứng nhận ISO, OHSAS, chứng nhận sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm trong lĩnh vực Hóa học, Sinh học, Thức ăn chăn nuôi và gia súc,..

Lĩnh vực: 

Tư vấn - Kiểm định - Thiết kế

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

50 người dùng tại 2 địa điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh và qua Internet

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Quy trình chứng nhận ISO Quản lý Quy trình thử nghiệm Quản lý Thu - Chi