Skip to main content

Công ty cổ phần điện máy R.E.E

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần điện máy R.E.E

Địa chỉ: 

364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(84.8) 3.8497.227

Website: 

www.reetech.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Doanh nghiệp sản xuất

Lĩnh vực: 

Thi công - Xây dựng

Lĩnh vực: 

Xuất nhập khẩu

Địa điểm triển khai: 

TP. Hồ Chí Minh

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý tài liệu ISO