Skip to main content

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ

Địa chỉ: 

VPGD: P.101 - Tòa Nhà CTM - 299 Cầu Giấy - HN

Điện thoại: 

04.2220.1515

Website: 

http://inhongha.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

In ấn - Xuất bản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

50 người dùng tại 2 địa điểm

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Hợp đồng: công việc thực hiện, tiến độ thanh toán, giao hàng