Skip to main content

Công ty cổ phần KAD Việt Nam

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần KAD Việt Nam

Địa chỉ: 

B1103, KS Thể Thao, Làng Sinh viên Hacinco, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 

04.3557.7282

Website: 

www.kad.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Quản lý các dự án xây dựng/thiết kế

Lĩnh vực: 

Thi công - Xây dựng

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

50 người dùng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO