Skip to main content

Công ty Cổ phần Mặt trời Châu Á (ASIA SUN TRAVEL)

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty Cổ phần Mặt trời Châu Á (ASIA SUN TRAVEL)

Địa chỉ: 

9B Dã Tượng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 

(84-4) 39 429 242

Website: 

http://www.asiasuntravel.com/
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Đồng bộ dữ liệu giữa website và Giải pháp quản lý nội du lịch

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Booking Đồng bộ dữ liệu với Website