Skip to main content

Công ty cổ phần Quốc tế Truyền thông và Du lịch Rồng Việt

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty cổ phần Quốc tế Truyền thông và Du lịch Rồng Việt

Địa chỉ: 

Trụ sở: Phòng 3, Tầng 3, Số 28 Liếu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 

Điện thoại: (84 - 4) - 3766.7900 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 Hot line: 0983241202

Website: 

http://vietdragonjsc.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý du lịch

Chức năng theo yêu cầu

- Quản lý nhà cung cấp - Quản lý booking