Skip to main content

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 5

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 5

Địa chỉ: 

Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 

04.222.555.86 / Fax: 04.222.555.58 .

Website: 

http://songda5.com.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Thi công - Xây dựng

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Tính phần trăm công việc đã thực hiện