Skip to main content

CÔNG TY DU LỊCH DANA TRAVEL

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

CÔNG TY DU LỊCH DANA TRAVEL

Địa chỉ: 

3rd Floor, Naforimex Tower, 19 Ba Trieu Street, Ha Noi, Viet Nam

Điện thoại: 

84 (0) 4 3686 39 39

Website: 

http://danatravel.vn
Thông tin dự án

Nhận xét: 

Hỗ trợ quản lý các thông tin du lịch

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý Request, Quản lý Booking, Quản lý thông tin vận hành, Quản lý thanh toán, Quản lý nhà cung cấp