Skip to main content

Công ty quảng cáo bất động sản trực tuyến Việt Nam

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty quảng cáo bất động sản trực tuyến Việt Nam

Địa chỉ: 

P1010 tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 

(043)557.6390

Website: 

www.nhadatvideo.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Bất động sản

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý doanh số quảng cáo