Skip to main content

Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ (SmallNET)

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Nhỏ (SmallNET)

Địa chỉ: 

13 A6 Đầm Trấu, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 

(04)3984-3288

Website: 

(04)3984-3288
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Công nghệ - Phần mềm

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý hợp đồng Quản lý danh sách thiết bị vật tư