Skip to main content

Công ty TNHH Tân Thuận Thiên

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Công ty TNHH Tân Thuận Thiên

Địa chỉ: 

16 Mạc Đĩnh Chi - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 

(04)-3.8294569

Website: 

www.tanthuanthien.com
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Xuất nhập khẩu

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

15 người dùng tại văn phòng và 4 cửa hàng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự