Skip to main content

Đại học Văn hóa Hà Nội

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Đại học Văn hóa Hà Nội

Địa chỉ: 

418 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 

04 3851 1971

Website: 

www.huc.edu.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Trường học - Trung tâm đào tạo

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý nhân sự