Skip to main content

Gia Linh Travel Co. Ltd

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Gia Linh Travel Co. Ltd

Địa chỉ: 

105A1/447 Ngoc Lam St., Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam

Điện thoại: 

+84.4.36503888

Website: 

http://www.gialinhtravel.com/
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Dịch vụ du lịch

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý du lịch