Skip to main content

Trung tâm tích hợp công nghệ (thuộc viện ứng dụng công nghệ)

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trung tâm tích hợp công nghệ (thuộc viện ứng dụng công nghệ)

Địa chỉ: 

tòa nhà C6 - đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 

(04)35540449 /39952709
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Cơ quan nhà nước

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

20 người sử dụng.

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý dự án
Phần mềm quản lý khách hàng
Phần mềm quản lý tài liệu ISO
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý quy trình nghiên cứu: đề tài, kết quả, nhiệm vụ