Skip to main content

Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

97 Võ Văn Tần, 6, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

8 3930 0210

Website: 

www.ou.edu.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Trường học - Trung tâm đào tạo

Địa điểm triển khai: 

TP. Hồ Chí Minh

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý nhân sự

Chức năng theo yêu cầu

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Vtranet