Skip to main content

Trường phổ thông dân lập Nguyễn Siêu

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng: 

Trường phổ thông dân lập Nguyễn Siêu

Địa chỉ: 

Phố Trung Kính - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 

04.3784.4889 / 3784.5062 / 3784.7433

Website: 

www.nguyensieu.edu.vn
Thông tin dự án

Lĩnh vực: 

Trường học - Trung tâm đào tạo

Địa điểm triển khai: 

Hà Nội

Quy mô triển khai: 

300 người dùng

Chức năng triển khai

Phần mềm quản lý công việc
Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý tài liệu ISO

Chức năng theo yêu cầu

Quản lý học sinh Quản lý lớp học Quản lý giáo viên Quản lý phụ huynh học sinh