Skip to main content

Bàn giao dự án Quản lý trường học cho trường Nguyễn Siêu

Bàn giao dự án Quản lý trường học cho trường Nguyễn Siêu

 Sau hơn 1 năm nỗ lực phối hợp giữa hai bên, ngày 03/08/2011, Vinno đã cài đặt và bàn giao phiên bản sử dụng chính thức trên máy chủ mới của Nguyên Siêu.

Đây là phiên bản ứng dụng cho việc quản lý thông tin giữa nhà trường - giáo viên - học sinh - phụ huynh. Tiến tới giai đoạn 2, các chức năng của phần mềm sẽ được mở rộng để mỗi phụ huynh có thể truy cập thông tin về tình hình học tập của con qua Internet cũng như các hoạt động của nhà trường.