Skip to main content

Triển khai giải pháp Vtranet đóng gói cho Tân Thuận Thiên

Triển khai giải pháp Vtranet đóng gói cho Tân Thuận Thiên

Công ty TNHH Tân Thuận Thiên
Địa chỉ: 16 Mạc Đĩnh Chi - Ba Đình - Hà Nội
Lĩnh vực: Kinh doanh máy tính điện tử, kim từ điển, .. qua hệ thống phân phối và cửa hàng

Ngày ký Hợp đồng: 18/06/2011
Tình trạng dự án: Đang triển khai

Vấn đề: trao đổi và thống nhất thông tin giữa văn phòng và các cửa hàng

Chức năng triển khai:
- Quản lý khách hàng/Công việc chăm sóc khách hàng
- Quản lý Công việc:được tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp
- Quản lý Tài liệu: được tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp
- Tin tức nội bộ
- Quản lý thông tin nhân sự

Máy chủ: sử dụng máy chủ chuyên dụng cho giải pháp Vtranet của Vinno