Skip to main content

Công ty COMAS ký hợp đồng mua VTRANET

Công ty COMAS ký hợp đồng mua VTRANET

Công ty cổ phan xây dựng và lắp đặt Viễn thông - COMAS
Địa chỉ: Tầng 13 tòa nhà Vinaconex 9 - đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Lĩnh vực kinh doanh: xây dựng, tư vấn, thiết kế, kiểm nghiệm, ứng cứu thông tin

Ngày ký hợp đồng: 07/05/2011
Tình trạng dự án: Đang triển khai

Vấn đề:
- Số lượng hợp đồng khá lớn, đặc thù triển khai trong thời gian dài, chia thành nhiều giai đoạn
- Theo dõi sát sao các công việc chuẩn bị cho đấu thầu dự án
- Thông tin chi tiết và báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của các dự án: giá trị thực hiện, công nợ, tình hình thanh toán

Chức năng triển khai:
- Quản lý Đối tác, Đơn vị triển khai
- Quản lý Hợp đồng
- Quản lý các giai đoạn triển khai: giá trị thực hiện, thủ tục, tiến độ thanh toán
- Quản lý Hồ sơ thầu
- Quản lý Công việc
- Quản lý thông tin nhân sự