Skip to main content

Công ty Thanh Phúc ứng dụng hiệu quả VTRANET trong quản lý

Công ty Thanh Phúc ứng dụng hiệu quả VTRANET trong quản lý

Công ty cổ phần kĩ thuật công trình Thanh Phúc
Địa chỉ: số 8 ngõ 80 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Lĩnh vực kinh doanh: xây dựng dân dụng, thi công điều hòa điện nước

Ngày ký Hợp đồng: 05/06/2010
Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

Vấn đề:
- Các nhân viên thực hiện dự án không tập trung nên vấn đề phối hợp công việc khó khăn
- Việc họp giao ban mất nhiều thời gian, không hiệu quả
- Lãnh đạo cần kiểm soát tình hình dự án, công việc, tài chính
- Sử dụng thống nhất các biểu mẫu tài liệu trong công ty

Chức năng triền khai:
- Quản lý Khách hàng
- Quản lý Dự án
- Quản lý Công việc
- Quản lý Tài liệu
- Quản lý thông tin Nhân sự
- Quản lý Thu/Chi
- Tin tức nội bộ