Skip to main content

Tomeco ký hợp đồng Vtranet quản lý sản xuất

Tomeco ký hợp đồng Vtranet quản lý sản xuất

 Ngay 05/07/2011, Tomeco đã ký hợp đồng triển khai giải pháp Vtranet - phần mềm quản lý doanh nghiệp - nhằm mục tiêu quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy Tomeco An Khang.

Công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu là đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm quạt công nghiệp, thiết bị công nghiệp, môi trường. Là đơn vị ứng dụng ISO để quản lý chất lượng từ sớm, Tomeco đã chú ý tìm kiếm giải pháp phần mềm ứng dụng vào hoạt động quản lý sản xuất nhằm nắm bắt được năng lực sản xuất, điều hành hoạt động sản xuất đúng chất lượng, thời hạn cho khách hàng.

Sau nhiều năm tìm kiếm và dùng thử một số sản phẩm, Tomeco đã quyết định chọn giải pháp Vtranet của Vinno. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong vòng 3 tháng tới.