Skip to main content

Khởi động dự án Quản lý Kinh doanh ô tô cho GL Auto

Khởi động dự án Quản lý Kinh doanh ô tô cho GL Auto

 Chiều ngày 20/08/2011, đội dự án ủa Vinno đã họp triển khai dự án tại công ty TNHH T.H.Q - tham gia buổi họp có anh Tuấn hiện đang là phó giám đốc điều hành, người sẽ trực tiếp quản lý dự án. Sau thời gian phân tích và thống nhất với các lãnh đạo của GL Auto thì đây là buổi họp rất quan trọng để các thành viên dự án phía GL Auto - những người sẽ trực tiếp sử dụng phần mềm - tìm hiểu chức năng, tham gia đóng góp ý kiến và nứm bắt kế hoạch phối hợp thực hiện.

Buổi họp đã kết thúc vào 4g chiều với rất nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các thành viên.